Świat RPG

Gry komputerowe RPG

Bez kategorii

Mechanika i narracja – najważniejsze elementy gier RPG

Mechanika i narracja – najważniejsze elementy gier RPG

Do podstawowych, prymarnych i zdecydowanie nieodłącznych części każdej gry fabularnej potocznie zwanej grą RPG zalicza się przede wszystkim mechanikę. Generalnie opisy mechaniki toczonych walk, odbywających się przygód i rozgrywanych akcji to nadrzędny element systemów.
Określone zestawy
Na mechanikę pod względem praktycznym składają się wszelkiego rodzaju zestawy wzorów matematycznych. Często są to także skompletowane określenia, terminy, zbiory pojęć ujmowanych słownie. Dzięki nim można w precyzyjny i sprawdzający się sposób ustalić jakie jest oddziaływanie określonych czynników na rezultat toczących się przedsięwzięć i akcji, w której gracz bierze udział. W tym zakresie warto wyszczególnić między innymi wielorakość parametrów technicznych, jakie są wykorzystywane do owych rozpisek. Czynniki są charakteryzowane wedle masy, a także gęstości, rozmiaru przedmiotów itd. Przybliżane współczynniki są zaś definiowane z reguły poprzez wartość punktową, jaka ujmowana jest w granicach skali sznury bawełniane wynoszących od zera do dziesięciu. Można także mówić o wartościach procentowych, a więc słownie wyrażonych – doskonale, wzorowo, idealnie, ale też przeciętnie, średnio, źle, słabo, fatalnie itd. Istnieje też schemat opisowy.
Często wykorzystywany
Do wielokrotnie stosowanych parametrów w zakresie mechaniki gier fabularnych RPG zalicza się mechanizm kwantyzacji cech bohaterów. W tym wypadku w grę wchodzi normowanie zasad ich charakterystyki mające na celu doprowadzenie do pomyślnego zakończenia opisywanych akcji oraz odgrywających się ról. Poprzez wyżej wspomniane współczynniki, odpowiednio dobrane, cechuje się zarówno cechy wewnętrzne, to jest psychiczne, jak także fizyczne określonego bohatera. W tym wypadku mowa chociażby o takich cechach jak inteligencja, zręczność czy siła, podobnie i wszelkie umiejętności czy doświadczenia, które też w takiej formie są wyrażane.

Źródło:

Zobacz stronę autora: łyżki wysokiego wysypu

Share this post