Świat RPG

Gry komputerowe RPG

Bez kategorii

Gry RPG – historia

Gry RPG – historia

Gry RPG określa się mianem gier fabularnych. Wyżej wymieniony skrót pochodzi natomiast od pełnego, angielskiego nazewnictwa, tj. Role Playing Games.
Skąd to się wzięło?
Biorąc pod uwagę fakt, iż gry fabularne jakie charakteryzować będziemy w niniejszym wpisie, pochodzą w swym kompletnym określeniu od terminu Role Playing Games wywodzącego się z języka angielskiego, można się domyślać, iż zrodziły się one w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych wyszły na rynek po raz pierwszy i w tym kraju od razu zrobiły prawdziwą furorę, zdobywając uznanie i ogromne zainteresowanie wyjątkowo szerokiego grona odbiorców w bardzo krótkim czasie. Zgodnie z utrwalonymi danymi, początkowe produkcje kwalifikowane do kategorii gier RPG, czyli fabularnych, stworzone zostały wraz z początkiem lat siedemdziesiątych minionego stulecia.
Jak monitoring stron www to się stało?
Gry RPG, a więc wyżej wspomniana pełna nazwa – Role Playing Games, jest dosłownie rzecz biorąc tłumaczona jako „gra z odgrywaniem ról”. W naszym języku dopiero zaczęto używać terminologii „gra fabularna”. Za inicjatora powstania takich produkcji uznaje się Garego Gygax, który we współpracy z Davidem Arnesonem przygotowali i wypuścili do świata gier doskonale każdemu graczowi znany tytuł- Dungeons and Dragons. Produkcja ta powstał w oparciu o wydarzenia toczące się w średniowiecznej grze o charakterze gier walki Chainmail. Wspomnianą pierwszą grę fabularną wydano natomiast w roku 1974, a następnie, jakieś kilka lat później pojawiła się produkcja Advanced Dungeons and Dragons, jaka stanowiła kontynuację i rozwinięcie idei pierwotnie opracowanej.

Źródło:

Share this post